Jesaja (del 9): Hvordan leve ut Guds vilje (kap 56-66)

I denne siste delen har «Herrens tjener» plutselig blitt til «Herrens tjenere», som et resultat av frelsen i forrige del. Vi tar en liten stopp ved fasten i kap 58, før boka ender med det storslagne bildet av en ny himmel og en ny jord.

https://youtu.be/eUvBoh_tG1U