Esekiel (del 2): Guds mobile trone, Esekiels kall og vår misjon (kap 1-3)

Boka åpner med en visjon av Gud som kommer til Babylon. Hvorfor Gud er i Babylon og ikke i Jerusalem får Esekiel svar på senere. Når Esekiel skjønner at det er Guds herlighet han ser, kaster han seg til jorden. Men Guds Ånd reiser ham opp igjen, kaller ham til profet og sender ham til et trassig folk.