Esekiel (del 3): Gateteater, Gud flytter ut og vår omvendelse (kap 4-11)

Esekiel er kjent for hvordan Gud ber ham dramatisere budskapet, og i over et år utfører han fire tegn som varsler Jerusalems ødeleggelse. I kap 8-11 får han den første tempelvisjonen, hvor han får se hvorfor Gud har forlatt tempelet i Jerusalem og kommet til Babylon i stedet.