Esekiel (del 4): Avguder i hjertet og nye versjoner av Israels historie (kap 12-24)

Disse kapitlene tar for seg Israels åndelige utroskap mot Gud, og Israels historie fremstilles i et nytt lys tre ganger for å vise dette poenget. Heldigvis er Gud nådig, men det er for hans navns skyld at han vil få dem ut av eksilet. Folket må innrømme og ta personlig ansvar for sin utroskap mot Gud.