Esekiel (del 5): Svik, skadefryd og Satan (kap 25-32)

I del 2 av boka finner vi en samling domsord mot nasjonene rundt Israel, og de dømmes for hvordan de har behandlet Jerusalem og Israel generelt. Dette gjør det tydelig at Gud handler i verden på vegne av sitt folk og sin plan. Vi snakker også litt om kap 28 handler om Satan, siden det ofte blir brukt på den måten.