Esekiel (del 6): Dårlige gjetere avsettes, døde bein blir levende og Israel forenes (kap 33-37)

Nå har vi kommet til bokas vendepunkt. Tempelet er blitt ødelagt, Esekiel er ikke stum lenger, og Gud gir fra nå av ord om håp for framtiden etter denne katastrofen. De dårlige lederne skal avsettes og erstattes av Messias, landet skal fornyes og folket skal få Guds Ånd. Kap 37 er kanskje det mest kjente i boka og beskriver hvordan Israel skal gjenoppstå som nasjon og komme tilbake til landet. Denne delen avsluttes med at nord- og sørriket igjen skal forenes til ett rike under Messias.