1 Korinterbrev (del 5): Ekteskap, skilsmisse og singelliv (kap 7)

I dette kapittelet snakker Paulus til mange forskjellige grupper: Til de gifte, til de ugifte, til enkene, til de som er gift med en ikke-troende, og til de forlovede. Han gir forskjellige råd til disse ut fra hva Jesus snakket om, og han kommer også med en anvendelse av Jesu ord på en situasjon som Jesus ikke snakket om. Dermed kommer han med en bibelsk gyldig grunn til skilsmisse i tillegg til utroskap/hor som Jesus selv nevnte. Vi tar derfor her en liten oppsummering av ulike syn på skilsmisse og gjengifte. I denne sammenhengen kommer Paulus også med et generelt råd: Alle skal forbli som de var da de kom til tro – og være der for Gud.