Jesaja (del 1): Stol på Gud og bli hans tjenere (intro)

Jesaja er den gammeltestamentlige boka som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Jesus brukte den også veldig mye, og den har blitt kalt “det femte evangeliet”.