Jesaja (del 2): Introduksjon av problemet og kortversjonen av løsningen (kap 1-6)

Kapittel 1 fungerer som en åpning av hele boka og gir oss smakebiter på temaene som følger. Så får vi i kapittel 2 et glimt av målet: At folkeslagene strømmer til Herrens tempelberg. Deretter viser Jesaja mer av problemet i kap 3-5. I kapittel 6 får vi lese om hans visjon av Guds trone og hans kallelse som profet. Og det ser ikke ut til at det er tilfeldig at den er plassert akkurat her og ikke helt først i boka.

https://youtu.be/O4FJ4m82u2k