Dåp og nattverd

En noe oppstykket og veldig redigert episode, men som forhåpentligvis fortsatt kan være mulig å følge. Vi ser først på hva Bibelen sier om dåp, før vi ser på bibelske og historiske argumenter for både troendes dåp og barnedåp. I det siste kvarteret handler det om hva Bibelen sier om nattverd, og hva katolikker, lutheranere og andre protestanter mener skjer i nattverden. Vi prøver oss også på en forsiktig konklusjon på begge deler.