Sakarja (del 1): Fortsett å bygge så skal Messias komme (intro)

Sakarja overlapper så vidt med Haggai i 520 f.Kr. og snakker også om samme tema som Haggai: Bygg ferdig templet, så vil det føre til at Messias kommer. Men mens Haggai hadde mest fokus på selve byggingen, har Sakarja mer fokus på folkets omvendelse. I denne korte introen ser vi på bokas hovedbudskap, hvor vi er i Israels historie og en struktur av boka.