Sakarja (del 6): Jerusalem beleires og Guds rike kommer (kap 12-14)

Kap 12-14 er ikke noe særlig lettere enn de forrige. I kap 12-13 angriper folkeslagene Jerusalem, men Gud beskytter dem. De innser at de har drept Gud selv, men blir renset for sin synd og urenhet. Her også er det noen glimt av Jesus, så kanskje kan vi bare forstå dette som en beskrivelse av Jesu 1. komme. Jesu gjenkomst skjer i kap 14, hvor Guds rike kommer, dommen skjer, og Gud skal være konge over hele jorden (14:9). Boka ender med at alt er blitt hellig.