Bibelens samlivsetikk (del 1): Ekteskapet

En oppdatert versjon av en tidligere episode, nå i to deler. Mye mer kunne vært sagt om dette temaet, så vi får begrense oss til å presentere det tradisjonelle synet på kristen samlivsetikk. I denne første delen ser vi på hva Bibelen sier om ekteskapet og hvordan det alltid er rammen for menneskelig seksualitet.