Jesaja (del 4): Dom og håp for nasjonene (kap 13-27)

Denne delen av boka består av domsord mot de andre nasjonene, og Jesaja tar dem for seg én etter én. Kap 13 handler om Babylon, så hvordan har noen vers der blitt tolket som at de omhandler Satans fall? I kap 24-27 oppsummeres alt i at hele verden skal dømmes. Ondskapen skal gjøres slutt på, og det skal bli fred for Guds folk.

https://youtu.be/mIywdGgBtUQ