Nahum (del 2): Gud bryr seg om ondskapen

Denne episoden går gjennom bokas tre kapitler, og kapittelinndelingene hjelper oss til å se en struktur i boka. Kapittel 1 forteller om HVA Gud skal gjøre: Fordi han er den han er, kommer han for å befri sitt folk fra assyrernes brutalitet ved å la Ninive gå under. Kapittel 2 forteller HVORDAN han skal gjøre dette: Ved et militært angrep på Ninive som assyrerne ikke kan stå imot. Kapittel 3 forklarer HVORFOR han skal la Ninive gå under: Pga grusom imperialisme, svik, plyndring og alle krigsofrene.