Amos (del 4): 3 ord og 2 ve (kap 3-6)

I de neste fire kapitlene kommer Amos først med 3 ord (budskap): Til israelittene, til basankyrne på Samarias fjell og til Israels hus. Deretter kommer to ve-rop; til de som lengter etter Herrens dag, og til de sorgløse og trygge. Alt handler fortsatt om at Israel behandler de fattige dårlig, men tror at Gud er på deres side siden de føler seg velsignet.

https://youtu.be/3snUkczrehI