1-2 Samuel (del 7): Det tragiske vendepunktet (2. Sam 11-12)

Episoden med Batseba i kap 11-12 er det store vendepunktet i Davids liv som konge. I denne sammenhengen ser vi litt på ære/skam-kultur og at vi kanskje ikke alltid har lest denne historien riktig i vår vestlige kultur. Men hvordan kunne David finne på å gjøre dette? Og hva sier dette oss?

https://youtu.be/Wyieg4ke7T4