1 Korinterbrev (del 11): Hvorfor Jesu oppstandelse avgjør alt (kap 15-16)

Noen av korinterne hadde også en verdslig forståelse av virkeligheten og enten ikke trodde på de dødes oppstandelse i det hele tatt, eller de trodde den allerede hadde skjedd åndelig. Paulus bruker hele kapittel 15 på å snakke om oppstandelsen: Hele den kristne tro står og faller på at Jesus stod fysisk opp fra døden, og Jesu oppstandelse peker fram på de dødes oppstandelse. Til slutt avslutter og oppsummerer han brevet i kapittel 16.