Eskatologi (del 2): Jesu gjenkomst, Israel og en 3. verdenskrig?

Hva med tegnene på Jesu gjenkomst? Vi kikker kort på hvordan ulike endetidssyn ser for seg hendelsene i forbindelse med Jesu gjenkomst, før vi prøver vi oss på et sammendrag av hva NT sier om dette. Så tar vi en tur tilbake til GT-profetene for å se hva de sier om hvilken rolle Israel eventuelt spiller i hendelsene før Jesu gjenkomst, og om en 3. verdenskrig er noe vi skal forvente før dette skjer.