Eskatologi (del 1): Den jødiske todelingen og konseptet «endetiden»

Eskatologi (endetidsteologi) kan være både vanskelig å forstå og vanskelig å diskutere, og det er mange ulike tolkninger og tradisjoner på hva som skal skje før Jesus kommer igjen. Vi begynner i GT og ser på hva «Herrens dag» skulle innebære og hvilke hendelser som skulle skje når Messias kom. Med dette som utgangspunkt, hvordan vil det da se ut når Messias skulle vise seg å komme to ganger? Og hva sier dette oss om «endetiden»? (Del 1 av 2)