Johannes’ åpenbaring (del 9): En ny himmel og en ny jord (kap 21-22)

Disse to kapitlene gir oss et glimt av framtiden sammen med Gud på den nye jord. Men det brukes fortsatt bilder, så hvordan skal vi forstå at Det nye Jerusalem er en kube? Livets elv fra Esek 47 og mye annet fra profetene dukker også opp igjen, og boka avsluttes med at Ånden og bruden (menigheten) ber om at Jesus må komme. Hvis vi har forstått boka riktig, blir dette noe vi også vil rope.