4. Mosebok (del 2): Organisering, renselse og velsignelse (kap 1-10)

Hvorfor har ikke forfatteren skrevet om disse hendelsene i kronologisk rekkefølge, og hvordan fungerte sjalusiloven i kap 5? Vi ser også litt på velsignelsen som er hentet her fra 4. Mosebok kap 6.

https://youtu.be/IHEr5ghdsWE