Josva (del 3): Akan, sola og fordeling av landet (kap 7-24)

Israel klarer ikke å ta neste by, Ai, før Akans synd er gjort opp. Vi ser på ulike tolkninger av versene om at sola og månen stod stille slik at Israel skulle klare å ta sørlige Kanaan, før hele landet er underlagt Israel når vi kommer halvveis i boka. Kap 13-21 beskriver hvordan det ble fordelt, og kap 22-24 inneholder Josvas siste tale og en paktsfornyelse.

https://youtu.be/2PBcg0dsYrY