Josva (del 1): Landløftet oppfylles (intro)

Historien fra Mosebøkene fortsetter, og landløftet til Abraham i 1. Mos 12:1-3 oppfylles. Planen er fortsatt velsignelse til alle folkeslag (1. Mos 12:3). I denne episoden ser vi på hvilke temaer som kommer fram av åpningen i 1:1-9, hvordan boka er strukturert, og hva vi vet om Josva fram til nå. Det er nyttig å ha hørt gjennom «Krigene i GT» først.

https://youtu.be/gLSCM7tqA60