Misjonsbefalingene

Alle de fire evangeliene har faktisk en misjonsbefaling, og de er ganske ulike. I denne episoden ser vi nærmere på alle fire og på hva de forskjellige forfatterne legger vekt på. Hva betyr dette for vårt bidrag til oppdraget Jesus ga oss?

Presentasjon: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Misjonsbefalingene.pdf