1 Korinterbrev (del 7): Egoisme og verdslig syn på frihet (forts.) (kap 9-10)

I kapittel 9 belyser Paulus temaet fra en annen vinkel og snakker om rettigheter han har oppgitt for evangeliets skyld, for å få korinterne til å innse at de må oppgi retten til å spise offerkjøtt for evangeliets skyld. I kapittel 10 bruker han mange advarende eksempler fra ørkengenerasjonen i 2. og 4. Mosebok, før han går tilbake til å snakke konkret om offerkjøttet igjen. Her gir han retningslinjer for når og hvor man må være forsiktig med å spise dette kjøttet. En anvendelse av dette spørsmålet er f.eks. om det er greit med yoga i kirka.