Romerne (del 7): Hva forventer Gud av oss når vi er blitt frelst? (kap 6)

Vi vet at vi er frelst ved tro og ikke gjerninger, så hva skjer egentlig når vi har blitt frelst? Handler det da om gode gjerninger og å gjøre vårt beste? Hva forventer egentlig Gud da? Dette kapittelet handler om helliggjørelse, men hva er egentlig det?