Romerne (del 6): Adam, Kristus og arvesynd? (kap 5)

I kapittel 5 setter Paulus opp Adam og Kristus som kontraster og sier at alle mennesker representeres av enten Adam eller Kristus. Han viser her hvordan Jesus retter opp alt som gikk galt med Adam. Dette er hovedkapittelet for arvesyndslæren, men er dette hovedpoenget til Paulus?