Tale: Vinglekristen (Jak 3-4)

En tale fra en serie gjennom Jakobs brev. Jakob skriver om hva det vil si å ha integritet som kristen, at det vi tror henger sammen med det vi gjør. Brevet er fullt av utfordringer, og hovedstøtet kommer i kap 4 hvor han sier at «vennskap med verden er fiendskap med Gud». Hvordan kan vi unngå en «todelthet» overfor Gud og verden?