Hvordan skal vi forstå 1. Mosebok kapittel 1? (del 1)

Hvordan skal vi forstå 1 Mos 1.001

1. Mosebok 1 er en grunn til at mange tror at Bibelen er fullstendig irrelevant. Er det mulig å fortsatt tro på skapelsesberetningen i lys av alle vitenskapelige oppdagelser? Hovedproblemet med 1. Mos 1 er at vi ikke er sikre på hva slags sjanger denne teksten er og dermed hvordan den skal tolkes. Den er poetisk, men ikke poesi som ellers i Bibelen. Den har typiske trekk av en fortelling, men har for eksempel gjentatte uttrykk og en struktur som er uvanlig for fortellingene i Bibelen. Mange mener at skapelsesberetningen ligger nærmest ‘teologi’ – framfor myte, vitenskap eller historie – selv om det heller ikke er teologi slik vi vanligvis forstår det.

I denne episoden får du ikke nødvendigvis noen fasit, men innblikk i 5 ulike tolkninger av dette kapitlet:

  1. Dagene er seks 24-timers døgn i en bokstavelig uke
  2. Dagene er lange perioder
  3. Dagene er 24-timers døgn men med lange perioder mellom hver dag
  4. Rammeverksynet
  5. Kosmisk tempel

Del 1 tar for seg de 4 første tolkningene. Presentasjonen finner du her.