Hvem valgte ut skriftene i Det nye testamentet?

Burde det vært andre bøker i Det nye testamentet enn det vi har i dag? Er valget av bøkene kun et resultat av maktpolitikk? Hva var kriteriene for utvalget av skrifter i NT, det vi kaller “kanon-prosessen”, og hva har dette å si for troverdigheten til skriftene i dag?

Dette er typiske spørsmål om NT, og denne episoden svarer på dette ut fra følgende punkter:

  1. Hvorfor ble Det nye testamente til i det hele tatt?
  2. Var apostlene bevisste på sin egen autoritet?
  3. Hva sier Det nye testamente selv om nytestamentlige skrifter?
  4. Hva sier kirkehistorien?
  5. Hva med bøkene som ikke ble med?
  6. Hva har dette å si for troverdigheten?

Presentasjonen finner du her.