Lukas (del 5): Noen flere lignelser, Sakkeus og siste uke i Jerusalem

Del 2 av Lukas, «Reisefortellingen», avrundes i denne episoden med en rask gjennomgang av lignelsen om det store gjestebudet (14:16-24) og hvordan Sakkeus blir et eksempel på hvem Jesus kom for å frelse (19:1-10). Del 3 av evangeliet handler om den siste uka i Jerusalem, hvor Jesus bl.a. forteller lignelsen om vinbøndene og arvingen (20:9-19), forutsier tempelets ødeleggelse (kap 21) og sender apostlene ut for å forkynne omvendelse og tilgivelse for alle folkeslag (24:44-49).

Hva har Lukasevangeliet å si for våre liv?

  1. Guds hjerte for de utstøtte, svake, fattige og lave er tydelig både i GT og hos Jesus. Ser vi etter de som andre overser? Hvem er de utstøtte og lave i vårt samfunn?
  2. Vi hedninger er ikke Guds andrevalg. Guds plan og hans evige hensikt, målet med hele universet, er evangeliet til alle. Så vi vet hva Gud vil. Hvordan kan vi bli med på dette?
  3. Hva er rikdommens farer for disipler av Jesus i Norge i dag?