1. Tessaloniker (del 2): Utvelgelse, kall, og antisemittisme (kap 2)

Hvorfor nevner Paulus flere ganger at tessalonikerne er utvalgt, og hva sier det oss om definisjonen av «utvalgt»? Hva sier han om Guds «kall»? 2:14-16 har blitt brukt i antisemittismens tjeneste, men hva mener egentlig Paulus?

Presentasjon på nettsiden.