1 Johannes (del 3): Test 2 og 3, «synd som fører til død» og avslutning

Johannes kommer med to måter til de kan gjenkjenne vranglærere på, og vi prøver også å forstå versene om «synd som fører til død» (5:16-17). Til slutt prøver vi å teste oss selv litt ut fra Johannes’ tre tester, slik at vi holder oss innenfor sunne rammer.