ESRA

ESRA

Tempelet gjenoppbygges

Setting: Den første perioden tilbake i landet etter eksilet  (539 - 458 f.Kr.)

Nøkkelvers: 6:14-15

Esras bok begynner slik 2. Krønikebok slutter - med at Kyros av Persia gir judeerne tillatelse til å vende tilbake til landet sitt og bygge opp igjen tempelet. Vi kan dele inn boka på denne måten:

 

Kap 1-2: Tilbakevending fra eksilet. Her listes det opp navnene på de som kom tilbake. (539 f.Kr)


Kap 3: Grunnvollen til tempelet legges (536 f.Kr.)

 

Kap 4: Arbeidet stanses pga motstand fra folkene rundt. De hindres i 16 år, med full stopp i 10 år. (536-520 f.Kr.)

 

Kap 5: Profetene Haggai og Sakarja oppmuntrer folket til å fortsette byggingen. (520 f.Kr.)

 

Kap 6: Tempelet blir ferdig (516 f.Kr.)

 

Kap 7-8: Esra selv kommer fra Babylon med gull, sølv og utstyr til tempelet. (458 f.Kr)

 

Kap 9-10: Esra oppløser blandingsekteskap. Gud er ikke prinsipielt imot dette, siden hans hensikt er at alle nasjoner skal bli en del av hans folk. Men i denne fasen var det kritisk at judeerne beholdt identiteten sin, slik at Messias kunne komme med frelse til alle. Disse ekteskapene fører heller ikke til at hedningefolk innlemmes i Guds folk, men i stedet til synd (9:1-2, Neh 13:23-24).

 

I Esras bok finner vi Jesus i den store historien: Tempelet og ofringene peker fram på Messias som skulle oppfylle alt dette.