1. TESSALONIKER

1. TESSALONIKER

Lev hellige liv til Jesus kommer tilbake

Skrevet: 50 e.Kr.

Hensikt: Forklare hva som vil skje med de som dør før Jesu gjenkomst

Nøkkelvers: 5:23

Apg 17 forteller om da menigheten i Tessalonika ble grunnlagt i år 49-50 på Paulus’ andre misjonsreise. Etter bare noen få uker måtte han rømme fra byen pga jødene (Apg 17:2, 5). Det er trolig de samme jødene som forfølger tessalonikerne nå (2:14, 3:3), og Paulus oppmuntrer dem til å holde ut i forfølgelsene. De lurer også på hva som skjer med de som allerede har dødd før Jesu gjenkomst, så Paulus forklarer dette i 4:13-18. Han skriver også om hvordan Jesu gjenkomst vil skje. Men det viktigste er hvordan de bør leve inntil dette skjer - ikke å finne ut når det skal skje (5:1-2). De blir ikke bedt om å tolke tegn, men om alltid å være klare (5:6, 23).

 

1 Tessalonikerbrev er trolig skrevet fra Korint rundt år 50 e.Kr.