1. TESSALONIKER

1. TESSALONIKER

Lev hellige liv til Jesus kommer tilbake

Skrevet: 50 e.Kr.

Hensikt: Forklare hva som vil skje med de som dør før Jesu gjenkomst, og hvordan de skal leve til dette skjer.

Nøkkelvers: 5:23

Apg 17 forteller om da menigheten i Tessalonika ble grunnlagt i år 49-50 på Paulus’ andre misjonsreise. Etter bare noen få uker måtte han rømme fra byen pga jødene (Apg 17:2, 5). Det er trolig de samme jødene som forfølger tessalonikerne nå (2:14, 3:3), og Paulus oppmuntrer dem til å holde ut i forfølgelsene.


Fordi han ble jaget ut så fort, rakk han sannsynligvis ikke å bli ferdig med den grunnleggende undervisningen av denne unge menigheten, og han fortsetter derfor i dette brevet. Timoteus har også vært på besøk hos dem (kanskje Paulus selv fikk forbud av myndighetene mot å komme tilbake), og trolig fortalt Paulus at de spesielt lurer på hva som skjer med de som allerede har dødd før Jesu gjenkomst. Paulus forklarer dette i 4:13-18. Han skriver også om hvordan Jesu gjenkomst vil skje i kapittel 5, at den dagen kommer overraskende på verden, men ikke på de kristne - fordi de er klar for at Jesus kan komme når som helst (5:6, 23). Det viktigste er hvordan de bør leve inntil dette skjer - ikke å finne ut når det skal skje (5:1-2).

 

1. Tessalonikerbrev er skrevet fra Korint rundt år 50 e.Kr.