1. JOHANNES

1. JOHANNES

Bli i Jesus så har du evig liv

Skrevet: 90-95 e.Kr.

Hensikt: Bevare menigheten og forsikre dem om at de har evig liv

Nøkkelvers: 5:13

Forfatteren sier ikke hvem han er, men både kirkefedre og skrivestil peker i retning av apostelen Johannes. Bakgrunnen for brevet ser ut til å være en menighetssplittelse, hvor noen som har gått ut av menigheten (2:19) nå fornekter at Jesus er Messias (2:22-23), skaper forvirring og fører vill (2:26) og fornekter at Jesus kom som et menneske (4:2-3). De fjernet dermed forsoningen (2:2, 4:10). De hevdet at det var frelse et annet sted enn i Jesu død på korset, og det var alvorlig.


Johannes ønsker med dette brevet å bevare menigheten og få dem til å holde seg til budskapet de hørte i begynnelsen (2:24). Han vil også forsikre dem om at de har evig liv (5:13), og han gir dem tre tester som kan å hjelpe dem til å identifisere ekte troende blant de som vil villede dem. De må ha:

  1. Rett lære (f.eks. 2:18-25, 4:1-6)
  2. Rett livsstil (f.eks. 2:3-6, 3:24)
  3. Kjærlighet (f. eks. 4:20-21, 5:1-2)

 

Alle skriftene til Johannes dateres vanligvis til 90-tallet.