1. JOHANNES

1. JOHANNES

Bli i Jesus så har du evig liv

Skrevet: 90-95 e.Kr.

Hensikt: Bevare menigheten og forsikre dem om at de har evig liv

Nøkkelvers: 5:13

Forfatteren sier ikke hvem han er, men både kirkefedre og skrivestil peker i retning av apostelen Johannes. Bakgrunnen for brevet ser ut til å være en menighetssplittelse, hvor noen som har gått ut av menigheten (2:19) nå fornekter at Jesus er Messias (2:22-23), skaper forvirring og fører vill (2:26) og fornekter at Jesus kom som et menneske (4:2-3). De fjernet dermed forsoningen (2:2, 4:10). De hevdet at det var frelse et annet sted enn i Jesu død på korset, og det var alvorlig.


Kirkehistorisk tradisjon sier at Johannesevangeliet ble skrevet for å fjerne gnostisk vranglære, og det er derfor godt mulig 1. Johannes også korrigerer gnostikernes syn på Jesus og frelse, og at disse som brøt med menigheten hadde en gnostisk teologi. Gnostikere skilte mellom mennesket Jesus og den guddommelige Kristus, fordi de ikke kunne tro at Gud hadde blitt menneske. De mente også at frelse kom gjennom kunnskap (gresk: gnosis) og ikke ved tro på Jesus. Johannes snakker mye om at vi kan "vite", kanskje for å gå imot gnostikernes påstander.


Johannes ønsker med dette brevet å bevare menigheten og få dem til å holde seg til budskapet de hørte i begynnelsen (2:24). Han vil også forsikre dem om at de har evig liv (5:13), og han gir dem tre tester som kan å hjelpe dem til å identifisere ekte troende blant de som vil villede dem. De må ha:

  1. Rett lære (f.eks. 2:22-23, 4:2-3)
  2. Rett livsstil (f.eks. 2:3-6, 3:6-10)
  3. Kjærlighet (f. eks. 2:9-11, 4:20 - 5:2)

 

Johannes skriver "sirkulært" og kommer derfor innom de samme temaene flere ganger. Derfor har man på ingen måte blitt enige om en struktur på brevet. Men vi har i alle fall en åpning i 1:1-4 og en avslutning i 5:13-21, eventuelt 5:18-21.


Alle skriftene til Johannes dateres vanligvis til 90-tallet.

Infografikk: 1:6-7

Presentasjon og opptak:

Presentasjon som video:

Intro:

Del 1:

Del 2: