1. KORINTER

1. KORINTER

Gjør alt i kjærlighet

Skrevet: 54-55 e.Kr.

Hensikt: Svare på spørsmål og ordne opp i problemer

Nøkkelvers: 16:14

Vi tror kanskje at de første menighetene alltid var på rett spor og fungerte mye bedre enn våre menigheter i dag, men 1 Korinterbrev viser at det absolutt ikke var tilfelle. Noe av det som foregår i menigheten er ganske sjokkerende, og det er nok ikke uten grunn at Paulus nevner “omsorgen for alle menighetene” som toppen av kaka med vanskeligheter i 2 Kor 11:28.

 

Dette brevet er det beste eksempelet på at Paulus skrev inn i en konkret situasjon, og uttrykket “når det gjelder” introduserer hver gang et nytt tema (7:1, 8:1, 12:1, 16:1, 12). Han svarer på spørsmål korinterne har sendt ham i et brev (7:1) og på forhold han har hørt om fra “Kloes folk” (1:11).

 

Paulus er innom mange temaer i dette brevet og avslutter med et langt kapittel om oppstandelsen i kap 15. Det kan være at deres syn på oppstandelsen er roten til alle de andre problemene - at de tror de lever i “den kommende verden” allerede. De tror også dermed at de er veldig “åndelige”. Paulus sier at for å være virkelig åndelige, må de gjøre kjærligheten til det viktigste (16:14).

 

Paulus kom til Korint på sin andre misjonsreise (Apg 18:1-17) og var der i halvannet år fra 50 til 52 e. Kr. (Apg 18:11). Han skriver dette brevet fra Efesus (1 Kor 16:8) på sin tredje misjonsreise en gang mellom år 53 og år 55 e.Kr.

Intro

Kap 2-4

Kap 7

Kap 9-10

Kap 12-13

Kap 15-16

Kap 1

Kap 5-6

Kap 8

Kap 11

Kap 14