NAHUM

NAHUM

Dom over Ninive for ondskap og brutalitet

Tidsperiode: Mellom 663 og 612 f.Kr.

Hensikt: Oppmuntre Juda om at Assyria vil dømmes og gå under

Nøkkelvers: 3:7

Nahum er en av de minst kjente bøkene i Bibelen, men den har et stort budskap: At Gud skal dømme Ninive, hovedstaden i Assyria, og at det største imperiet på den tiden skulle gå under. Jona dro jo til Ninive, og da omvendte de seg, men nå har det gått kanskje 150 år og det er ikke lenger mulig å utsette dommen. Ninive ble tatt av babylonerne i 612 f.Kr., så Nahum kom med dette budskapet en gang tidligere på 600-tallet.

 

Historisk bakgrunn blir viktig her for å forstå denne boka. Ninive var på dette tidspunktet verdens største by. Assyria var stormakten som lenge hadde herjet i denne delen av verden, og de var faktisk en av de mest brutale nasjonene i historien. En av kongene på denne tiden, Ashurbanipal (668-627 f.Kr.), var en av de verste. Assyrerne flådde mennesker levende, fangene deres fikk ofte dratt ut tungen eller kappet av hender, føtter, neser eller ører, og de halshugde og korsfestet mange. Faktisk kan vi lese i 3:10 at de også knuste spedbarn i krig, og gravide kvinner kunne bli skåret opp.

 

Boka handler altså om at Gud skal dømme den verste, mest grusomme, ondskapsfulle byen på den tiden. Nahum kaller Ninive for “den blodige byen” og sier den har latt sin ondskap gå ut over alle andre. Forhåpentligvis hjelper dette oss til å forstå at dette ville være et oppmuntrende budskap for Juda. Det var en trøst for dem at ondskapen skal bli dømt. Navnet Nahum betyr faktisk også ‘trøst’. Nahum sier også at ingen kommer til å synes at dette var en urettferdig dom, eller synes synd på Ninive. Alle ville bare bli glade for at dette skjedde.

 

Boka kan deles i tre, etter kapittelinndelingen. Kapittel 1 beskriver hva Gud skal gjøre. Her sier Gud at han straffer de skyldige, at han skal ta hevn - og at han er god! Gud er den gode som straffer ondskapen! Det kan være at vi må jobbe litt med assosiasjonene våre til dom og straff og huske på at Gud alltid er god, også når han “tar hevn” over det onde. Kapittel 2 forteller hvordan Gud skal gjøre det, nemlig ved å la en fiende ødelegge Ninive. Det blir som en krigsbeskrivelse med Nahum som øyenvitne selv om det ikke hadde skjedd ennå. Kapittel 3 gir oss grunnen til at Gud straffer Ninive, altså hvorfor Gud skal dømme "blodbyen" Ninive. 

 

Ninive gikk altså under i 612 f.Kr. og ble mer eller mindre forlatt etter det. Den er fortsatt bare ruiner og ligger i dagens Irak. Resten av det assyriske riket gikk under noen år senere, i 605 f.Kr.

 

Det er veldig tydelig i denne lille boka at Gud bryr seg om rett og galt. Det er en liten bok full av følelser. Nahum kan bli oppløftende lesning for oss også, hvis vi tenker på det mest onde og grusomme vi vet i vår tid som en parallell til assyrerne. Da kan det bli en oppmuntrende bok om Guds rettferdighet, og hans dom over ondskap og brutalitet. Gud bryr seg og skal dømme ondskapen. Igjen peker alt dette fram mot Jesu gjenkomst, da Jesus kommer igjen for å dømme hele verden. Da skal det for alltid bli slutt på all ondskap.