1. TIMOTEUS

1. TIMOTEUS

Hold sannheten ren og fri fra anklager

Skrevet: 63-64 e.Kr.

Hensikt: Oppmuntre Timoteus til å stoppe vranglære

Nøkkelvers: 6:14

Paulus møtte Timoteus i Apg 16 på sin andre misjonsreise, og siden ble Timoteus en av Paulus sine aller nærmeste medarbeidere (2 Tim 3:10-11, Fil 2:22). Han var med på resten av den andre misjonsreisen og på hele den tredje. Han var også hos Paulus da han skrev mange av brevene sine. Det var trolig etter Paulus sitt fengselsopphold i Roma i år 60-62 at han satte igjen Timoteus i Efesus (1:3) og deretter skriver dette brevet til ham. Paulus kaller ham “ung” i 4:12, men han kan godt ha vært over 30 ut fra hvordan dette ordet ble brukt på den tiden.

 

I Apg 20:30 sier Paulus til de eldste fra menigheten i Efesus at “blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg.” Det ser ut til at dette nå har skjedd når Paulus skriver 1 Tim. Han sier også at grunnen til at han lot Timoteus være igjen der var for å “forby enkelte å komme med en annen lære” (1:3), og det er mye snakk om både rett og vrang lære. 


Brevet kan deles inn etter kapitlene:

  1. Kapittel 1 handler om hva oppdraget til Timoteus går ut på. Han skal stoppe vranglæren i Efesus, med kjærlighet som mål. Vers 12-17 er en liten digresjon om den nåde Paulus selv mottok til sitt eget oppdrag.
  2. Timoteus skal hjelpe menigheten til å be for myndighetene. Mennene skal be uten sinne og strid, og kvinnene skal ha en fin fremferd.
  3. Noen eldste måtte trolig byttes ut (5:19-20) pga vranglæren (Apg 20:30), og Timoteus får i kapittel 3 retningslinjer for utnevning av nye ledere.
  4. I kapittel 4 snakker Paulus mer om vranglæren, og oppmuntrer Timoteus personlig til å være frimodig selv om han er ung.
  5. De yngre enkene roter seg bort i ting som ikke er bra, og var kanskje de som var mest påvirket av vranglæren (2. Tim 3:6-7). Paulus vil at de skal gifte seg igjen, mens enker over 60 år skal forsørges av menigheten. Han snakker også mer om gode og dårlige eldste.
  6. Mer om vranglæren, rikdom og personlige ord til Timoteus.

 

1 Tim, 2 Tim og Titus kalles ofte “pastoralbrevene” fordi de er skrevet til enkeltpersoner med pastoralt ansvar i en menighet, framfor til hele menigheter som de andre brevene. Men man kan kanskje heller si at Timoteus og Titus har fått et "apostolisk" ansvar fra Paulus til å fikse situasjonene der de er.

Presentasjon med opptak:

Presentasjon som video:

Intro + kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4-6