2. TESSALONIKER

2. TESSALONIKER

Stå fast og arbeid inntil Jesus kommer tilbake

Skrevet: 50 e.Kr.

Hensikt: Forsikre om at Jesus ikke har kommet igjen og oppmuntre i forfølgelse

Nøkkelvers: 2:15

Det andre brevet til tessalonikerne ser ut til å være skrevet kort tid etter 1. Tess. De blir fortsatt forfulgt (kap 1), og de tenker ennå på Jesu gjenkomst og er redd for at han allerede har kommet igjen, men at de gikk glipp av det (kap 2).


Det er mulig at denne forvirringen og skremselen kom av at noen hadde sendt et falskt brev i Paulus’ navn (2:2, 3:17). Paulus forklarer dem at de ikke trenger å være redde for at dette allerede har skjedd, fordi “frafallet” og “den lovløse” først må komme. Vi skulle kanskje ønske at han forklarte mer rundt dette, men poenget er i alle fall at ingen skal trenge å lure på om Jesus har kommet tilbake eller ikke.


I kap 3 advarer han mot latskap og lediggang. De skal fortsette med et normalt liv inntil Jesus kommer tilbake.

Gjennomgang med opptak:

Historisk tolkning av 2. Tess 2