LUKAS

LUKAS

Jesus er for alle

Skrevet: 60-80 e.Kr.

Hensikt: Vise at evangeliet er universelt og spesielt for samfunnets utstøtte

Nøkkelvers: 19:10

Lukasevangeliet er skrevet til Teofilus (1:3). Han vet vi egentlig ingenting om, men han kan ha vært sponsoren i skrivningen av evangeliet, samtidig som han også var interessert i evangeliets pålitelighet (1:4). Trolig var han en hedningekristen, og Lukas har også andre hedningekristne i tankene når han skriver. Dette gjør Lukasevangeliet til det mest "greske" evangeliet. Han utelater typisk jødisk stoff og bruker 'lærer' i stedet for 'rabbi' og 'syndere' i stedet for 'hedninger' for å gjøre det mer forståelig utenfor jødiske områder. Lukas er også kjent for sine detaljer, og mange av dem har blitt bekreftet av arkeologiske oppdagelser og gitt Lukas troverdighet som en historisk kilde.

 

Lukas fokuserer på at Guds rike er for alle - både hedninger, kvinner og samfunnets tapere - og at Jesus kom for å lete etter disse bortkomne og frelse dem. Eksempler på dette er lignelsene om sauen og sølvmynten i kapittel 15 og Sakkeus i kapittel 19.

 

Lukasevangeliet har en geografisk struktur som peker mot Jerusalem. De to første kapitlene kan vi kalle en prolog, deretter dreier det seg om hendelser i og rundt Galilea. I 9:51 leser vi at Jesus “vendte ansiktet mot Jerusalem”, og fra det verset er han på vei til Jerusalem. Han kommer dit i 19:28, og resten handler om den siste uka der. I “bind 2” (Apostlenes gjerninger) fortsetter historien med en struktur fra Jerusalem og utover til verdens ende.

 

Lukas åpner med å si i 1:1 at han skriver om “det som har blitt oppfylt blant oss”, og i 24:44 sier Jesus at “alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene”. Lukasevangeliet beskriver altså hvordan Jesus har oppfylt hele GT. Og i 24:49 sier Jesus at disiplene skal vente i Jerusalem til de får kraft fra det høye, og dette som de venter på kommer da i Apostlenes gjerninger.

 

Det er gode grunner til å holde med oldkirken i at forfatteren var legen Lukas (Kol 4:14), en medarbeider av Paulus. Dateringen er usikker, men det ble trolig skrevet mellom år 60 og 80 e.Kr.

Spesielt for Lukasevangeliet:

  • Peker geografisk mot Jerusalem
  • Det lengste og kanskje det mest kronologiske evangeliet
  • Fortsetter i Apostlenes gjerninger
  • Det evangeliet som ligger nærmest sjangeren “gresk-romersk historieverk”

Gjennomgang med opptak:

Tolkning av lignelsene