KOLOSSERNE

KOLOSSERNE

Jesus er nok!

Skrevet: 60-62 e.Kr.

Hensikt: Rette opp i vranglære og feil oppfatning av Jesus

Nøkkelvers: 2:9-10

Kolosserbrevet har mange likheter med Efeserbrevet, men er litt mindre generelt enn Efeserne. Kolossai lå ikke så langt unna Efesus, og situasjonen i menighetene kan ha lignet på hverandre. Brevene kan ha vært skrevet på samme tid og fra samme fengselsopphold (4:18), siden det ser ut til at Tykikos var postmann for begge brev (Kol 4:7, Ef 6:21).


Litt mer spesielt for menigheten i Kolossai ser ut til å ha vært en teologi som var en blanding av jødedom, mysteriekulter, filosofi og kristendom. Paulus forklarer derfor at "hele Gud" er i Jesus, og de er blitt fylt av ham (2:9-10). Jesus er alt de trenger. Han forsikrer dem om at de er frelst og at skikkene deres, og alle tingene de gjør eller ikke gjør, ikke kan gjøre dem mer åndelige.


Spesielt karakteristisk for Kolosserbrevet er 1:15-20 som tydelig opphøyer Jesus og forklarer hvem han er og hans posisjon i universet.