KOLOSSERNE

KOLOSSERNE

Jesus er nok!

Skrevet: 60-62 e.Kr.

Hensikt: Rette opp i vranglære og feil oppfatning av Jesus

Nøkkelvers: 2:9-10

Kolossai lå ikke så langt unna Efesus, og det var nok en lignende situasjon i disse to menighetene. Derfor er det også mange likheter mellom brevene til disse to byene. Paulus skrev sannsynligvis begge brevene fra det samme fengselsoppholdet i Roma i 60-62 e.Kr.


Paulus går imot en vranglære i kolosserbrevet, og ut fra spor spesielt i 2:4-23 virker det som om denne "kolossiske vranglæren" var en blanding av kristendom, jødisk mystikk, gresk filosofi og mysteriekulter. Kolosserne ser ut til å være opptatt av hva som ville gjøre dem mer åndelig, og søkte åndelig vekst i flere retninger. Paulus sitt hovedargument er at Jesus er nok - og at han er kilden til all åndelig vekst, og at all sann kunnskap og visdom finnes i ham. De trenger derfor ikke å lete andre steder, ettersom "hele Gud" er i Jesus, og de er blitt fylt av ham (2:9-10). De trenger ikke tenke på askese, jage etter overnaturlige opplevelser eller holde seg til menneskers bud for å leve et "åndelig" liv. Det som teller er å holde fokus på Jesus, la han prege dem, og være evig takknemlig for at han er alt.


Spesielt karakteristisk for Kolosserbrevet er 1:15-20 som tydelig opphøyer Jesus og forklarer hvem han er og hans posisjon i universet.

Undervisning med spørsmål til samtale:

1:1-14

1:1-15-23

1:24 - 2:5

2:6-23

3;1 - 4:1

4:2-18