3. JOHANNES

3. JOHANNES

Vis gjestfrihet mot kristne

Skrevet: 90-95 e.Kr.

Hensikt: Oppmuntre Gaius til å fortsette å hjelpe kristne evangelister

Nøkkelvers: v. 5-6

Som i 2. Johannes introduserer forfatteren seg som “den eldste”, men det er også i 3. Johannes nok likheter med de andre skriftene av Johannes til å anta at han skrev dette brevet også.

 

Den historiske bakgrunnen er den samme som for 2. Johannes, men i tillegg ser det ut til at en Diotrefes har tatt kontroll over menigheten. Han anerkjenner ikke Johannes’ apostoliske autoritet, støter ut av menigheten de som ikke er enige med ham og motarbeider Gaius. Johannes ønsker med dette brevet å oppmuntre Gaius til å fortsette å ønske de kristne omreisende evangelistene velkommen, selv om han blir motarbeidet i dette.

 

I 2. Johannes ble man medskyldig i det onde hvis man hjalp falske lærere, mens man i 3. Johannes blir medarbeider for Sannheten hvis man hjelper kristne evangelister. Johannes ønsker også med dette brevet å gå god for en som heter Demetrios.