SAKARJA

SAKARJA

Fortsett å bygge så skal Messias komme!

Tidsperiode: 520-518 f.Kr.

Nøkkelvers: 6:12-13

Sakarja overlapper så vidt med Haggai. 520 f.Kr. oppgis som året for kap 1-6 og 518 f.Kr. for kap 7-8, mens kap 9-14 ikke er datert (og også veldig vanskelige å forstå). Innholdet har også samme tema som Haggai: Bygg ferdig templet, så vil det føre til at Messias kommer. Men mens Haggai hadde mest fokus på selve byggingen, har Sakarja mer fokus på folkets omvendelse. 

 

Nattvisjonene i kap 1-6 er oppmuntringer om at Gud har kontroll og at de må bygge, og at noe stort skal komme ut av dette. Resultatet - Messias - vil sprenge alle grenser. De 8 visjonene er satt opp som en "chiasme", hvor visjonene i midten er det viktigste: Øverstepresten Josva og guvernøren Serubbabel, de to lederne av folket, får begge løfter om Messias knyttet til seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mye som handler om Jesus i Sakarja: 

  • Templet —> Messias
  • Øverstepresten Josva (="Jesus") —> “Spiren” (Josva II) skal ta bort all skyld på én dag (3:9). 
  • Serubbabel —> Messias
  • “Spiren” = prest og konge (6:9-15)
  • Jesus rir inn i Jerusalem (9:9)
  • Judas’ 30 sølvstykker (11:12-13)
  • “Slå gjeteren så sauene blir spredt” (13:7, Mark 14:27)
  • Løvhyttefesten (14:16-21, Joh 7:37-38)