FILEMON

FILEMON

Tilgivelse og forsoning

Skrevet: 60-62 e.Kr.

Hensikt: Oppfordre Filemon til å ta imot Onesimus som en kristen bror

Nøkkelvers: v. 10

Brevet til Filemon er egentlig et “anbefalingsbrev” for Filemons rømte slave Onesimus, som nå risikerte dødsstraff for å ha rømt. Men siden da hadde Onesimus blitt en kristen, og Paulus sender ham tilbake til Filemon med dette brevet. Paulus ber Filemon om å ta Onesimus tilbake som en bror, ettersom de begge nå er kristne, og tilgi ham. Her står egentlig hele evangeliet på spill, og Paulus balanserer på en hårfin retorisk linje mellom romersk lov og kristen kjærlighet.

 

I Kol 4:7-9 sier Paulus at han sendte Onesimus til Kolossai sammen med Tykikos. I tillegg hilser han fra de samme folkene i slutten av Kolosserne som her i Filemon. Det ser derfor ut til at Filemon bor i Kolossai, og at Paulus skriver Filemon og Kolosserne fra samme fengselsopphold. Tradisjonelt har man ment at dette var år 60-62 i Roma.


Brevet har følgende struktur:

  • Brevåpning i v. 1-3
  • Åpning med takkebønn: v. 4-7
  • Argument: v. 8-16
  • Konklusjon: v. 17-22
  • Brevavslutning: v. 23-25