4. MOSEBOK

4. MOSEBOK

Troløse Israel må vandre i ørkenen i 40 år

Setting: I ørkenen på vei fra Sinai til Kanaan (ca. 1445-1405 f.Kr.)

Nøkkelvers: 14:34

4. Mosebok heter ‘Numbers’ på engelsk og ‘Numeri’ på latin fordi den inneholder et par folketellinger og dermed mye tall. På hebraisk heter den ‘i ørkenen’, og det er der de befinner seg hele tiden. 2. og 3. Mosebok tar ca. ett år til sammen, mens 4. Mosebok tar 39 år, med et hopp på 38 år som ikke forklares tydelig før i 5. Mos 2,14.

 

Det tar ikke 40 år å gå fra Egypt til Israel, det tar kanskje et par uker. Reisen blir forlenget med alle disse årene fordi israelittene ikke ville innta landet, men gjorde i stedet opprør og planla å dra tilbake til Egypt. Derfor sier Gud at de må gå rundt i ørkenen til hele den generasjonen hadde dødd ut, noe som altså tok ca. 40 år (14:33-34). Boka handler mye om opprør og vantro, og overgangen fra den generasjonen som kom ut av Egypt - som aldri helt kommer til en ordentlig tro på Gud hvor de stoler på ham - til den nye generasjonen mot slutten av boka der det er et nytt håp.

 

4. Mosebok kan deles inn i tre deler:

 

  1. Kap 1-10: Forberedelser og flere lover. De er fortsatt ved Sinai-fjellet. Folket telles og leiren organiseres med telthelligdommen i midten og stammene rundt. Slik skulle telthelligdommen alltid være i midten når de slo opp leir. De feirer påske og gjør seg klar til å fortsette mot landet.
  2. Kap 11-25: Reisen videre gjennom Paran-ørkenen til Moab. Vantro og fiasko i 38 år. Folket begynner reisen med å klage mer. Aron og Miriam kritiserer Moses, og selv Moses har et utbrudd når han slår på steinen i stedet for å tale til den.
  3. Kap 26-36: Nye forberedelser, i Moab. Ny folketelling, denne gang av den nye generasjonen som hadde vokst opp i ørkenen og som nå skal innta landet. 

 

Innimellom denne reisebeskrivelsen kommer det også noen lover. Når lovene kommer i kontekst av fortellinger på denne måten, blir historien mer dynamisk, og det viser at Israel trengte en lov for det som har blitt fortalt.

 

Jesus i 4. Mosebok:

  • Tydeligst i kobberslangen i 21:1-9. Jesus henviser faktisk til denne i Joh 3:14-15, altså i kontekst av Joh 3:16. Den som ser på slangen skulle få leve, slik den som ser til Jesus skal få leve.
  • I Joh 6:48-51 sier Jesus at han er Livets brød som overgår mannaen i ørkenen, og Paulus bruker manna og vann som et bilde på nattverden i 1. Kor 10.
  • Bileam profeterer i 24:17-19 om en konge som skal komme fra Jakob - først David, men også den som David peker fram mot: Messias.
  • Josva het egentlig Hosea, men Moses endrer navnet hans til Josva i 13:16. Og Josva er egentlig det samme navnet som Jesus (Yeshua). Dette forbereder Josvas bok og parallellen mellom Josva og Jesus der.

Gjennomgang med opptak:

Intro

Kap 1-10

Kap 11-19

Kap 20-36