4. MOSEBOK

4. MOSEBOK

Troløse Israel må vandre i ørkenen i 40 år

Setting: I ørkenen på vei fra Sinai til Kanaan (ca. 1445-1405 f.Kr.)

Nøkkelvers: 14:34

4. Mosebok heter ‘Numbers’ på engelsk og ‘Numeri’ på latin fordi den inneholder et par folketellinger og dermed mye tall. På hebraisk heter den ‘i ørkenen’, og det er der de befinner seg hele tiden. Mens 2. og 3. Mosebok tar ca. ett år til sammen, tar 4. Mosebok 39 år, med et hopp på 38 år som ikke forklares tydelig før i 5. Mos 2:14.

  

Innimellom denne reisebeskrivelsen kommer det også noen lover. Når lovene kommer i kontekst av fortellinger på denne måten, blir historien mer dynamisk, og det viser at Israel trengte en lov for det som har blitt fortalt.


Det tar ikke 40 år å gå fra Egypt til Israel, det tar kanskje et par uker. Reisen blir forlenget med alle disse årene når det blir klart at israelittene egentlig ikke ville innta landet, men gjorde i stedet opprør og planla å dra tilbake til Egypt. Derfor sier Gud at de må gå rundt i ørkenen til hele den generasjonen hadde dødd ut, noe som altså tok ca. 40 år (14:33-34). 


Hendelsene i 4. Mosebok brukes ofte som advarende eksempler ellers i Bibelen, f.eks. i Sal 95, 1. Kor 10 og Hebreerne 3-4. Det er en lang periode med prøvelser som tærer på alle - til og med Moses. Boka handler mye om opprør og vantro, og overgangen fra den generasjonen som kom ut av Egypt - som aldri helt kommer til en ordentlig tro på Gud hvor de stoler på ham - til den nye generasjonen mot slutten av boka der det er et nytt håp. 


Siden Jesus i NT fremstilles som en ny Moses som kommer med en større utfrielse, kan "ørkenvandring" brukes som et bilde på den kristne vandringen fra utfrielsen/dåpen (som Sivsjøunderet pekte fram mot) til den endelige "hvilen" (som inntagelsen av landet pekte fram mot, jf. Hebr. 4). 

 

I tillegg ser vi Jesus mer konkret flere steder:

  • Tydeligst ser vi faktisk Jesus i kobberslangen i 21:1-9. Jesus henviser til denne i Joh 3:14-15, altså i kontekst av Joh 3:16. Den som ser på slangen skulle få leve, slik den som ser til Jesus skal få leve.
  • I Joh 6:48-51 sier Jesus at han er Livets brød som overgår mannaen i ørkenen, og Paulus bruker manna og vann som et bilde på nattverden i 1. Kor 10.
  • Bileam profeterer i 24:17-19 om en konge som skal komme fra Jakob - først David, men også den som David peker fram mot: Messias.
  • Josva het egentlig Hosea, men Moses endrer navnet hans til Josva i 13:16. Og Josva er egentlig det samme navnet som Jesus (Yeshua). Dette forbereder Josvas bok og parallellen mellom Josva og Jesus der.