5. MOSEBOK

5. MOSEBOK

Loven gjentas og den nye generasjonen inngår pakt med Gud

Setting: I Moab, på grensen til Kanaan (ca. 1405 f.Kr.)

Nøkkelvers: 30:15-16

Når 4. Mosebok ender har israelittene kommet helt til grensen til Kanaan, og det blir nå et opphold i handlingen med 5. Mosebok. Boka består av 4 taler av Moses, som vi også kan se på som én lang tale som han holder rett før de skal gå inn i landet. Han gjentar mye av loven som har blitt gitt i 2.-4. Mosebok for den nye generasjonen som har vokst opp i ørkenen. 5. Mosebok er egentlig et paktsdokument, fordi denne andre generasjonen må fornye pakten Gud inngikk med foreldrene deres i 2. Mosebok.

 

Selv om mange av lovene gjentas, gis det ofte mer begrunnelse for dem her enn tidligere, og vi ser dermed mer av Guds hjerte bak loven. Vi ser også at han fortsatt er trofast selv om den første generasjonen ikke var det. Moses oppfordrer den nye generasjonen til å holde loven etter at de har kommet inn i landet (f.eks. 30:19-20). Han snakker til dem som om de personlig var til stede ved Sinaifjellet (alltid ‘Horeb’ i 5. Mos) da den forrige generasjonen fikk loven. Han gjør dette fordi det er det samme folket, og de så tydeligvis for seg at alle senere generasjoner på en måte var til stede da loven ble gitt. Slik holdes pakten levende i hver generasjon.

 

Noen uttrykk som går igjen:

  • “Det landet som han med ed hadde lovet” (eller lignende) nevnes ofte, ettersom neste skritt nettopp er at de skal inn og få dette landet.
  • “Det stedet han velger ut til bolig for sitt navn” gjentas også flere ganger. Telthelligdommen skulle ikke være mobil for alltid, men skulle stå på ett sted. Etterhvert ble dette Jerusalem, men før det står det bl.a. lenge i Sjilo, hvor det settes opp i Dommernes bok.

 

Jesus i 5. Mosebok:

  • “Profeten” (18:15-19): Joh 6:14, Apg 3:22-26, Matt 17:5
  • 21:22-23: Den som henger på et tre er forbannet av Gud —> Jesus kom under forbannelse for - vår skyld (Gal 3:13).
  • 30:11-14 i Rom 10:6-9: Troen på Jesus inkluderer det å holde loven, siden Jesus oppfylte den.