RUT

RUT

Rut kommer inn i Davids slekt

Setting: Dommertiden (1370-1070 f.Kr.)

Nøkkelvers:  4:14

Ruts bok finner sted i dommertiden og blir et lyspunkt i denne mørke perioden. I Ruts bok er alle personene gode mennesker som frykter Gud. Det er tydelig hva som er temaet i denne korte historien, ettersom "forløsning" nevnes 23 ganger (enten som verb eller substantiv). 

 

Men historien begynner tragisk. På grunn av hungersnød flytter Elimelek og Noomi fra Betlehem til Moab, et naboland til Israel. Først dør Elimelek, og etter hvert dør også de to sønnene deres. De etterlater seg to moabittiske enker: Rut og Orpa. Noomi bestemmer seg for å dra tilbake til Betlehem, og Rut velger å bli med henne. 

 

To viktige lover som spiller inn på denne historien er:

 

  • 3 Mos 25,23-25: Jord må ikke selges for all fremtid. For landet er mitt, og dere er fremmede og innflyttere hos meg. I hele det landet dere eier, skal dere gi mulighet til innløsning av jord. Når din bror blir så fattig at han må selge noe av eiendommen sin, skal den løsningsmannen som er nærmest, komme og innløse det som broren har solgt.
  • 5 Mos 25,5-6:  Om brødre bor sammen og en av dem dør uten å ha fått en sønn, skal hans enke ikke gifte seg med en utenfor slekten, med en fremmed. Hennes svoger skal gå inn til henne og gjøre sin plikt som svoger gjennom å ta henne til kone. Den første sønnen hun føder, skal bære videre den avdøde brorens navn, så navnet ikke blir utslettet i Israel.

 

Eiendommen som Noomis avdøde mann hadde, måtte forbli innenfor slekten og måtte derfor "løses ut" av en slektning når Noomi nå ikke kunne drive jorda selv. Boas blir denne "forløseren", og tillegg er han også villig til å gifte seg med Rut og "forløse" henne også som ung enke. Slik ble han far til Obed som ble arving til sin bestefar Elimeleks eiendom. 

 

En ting som er spesielt i Ruts bok er at forfatteren selv aldri nevner Gud, selv om personene i historien gjør det. Vi ser litt av samspillet mellom hva Gud gjør i kulissene og menneskers valg. Gud styrer ting, og vi velger ting. Gud leder i det skjulte, fordi boka slutter med "David". Dette er grunnen til at boka er med i Bibelen, fordi Rut blir en stammor til David.

 

Siden Rut kommer inn i slektstavla til David, kommer hun også inn i slektstavla til Jesus (Matt 1:5). De drar også tilbake til Betlehem, som senere blir regnet som "Davids by", selv om vi forbinder den mest med Jesus (Mika 5:1, Matt 2:4-6). Boas er en forløser som peker fram på Jesus som er den store Forløseren, og Rut er en moabitt som får bli en del av Guds folk - en liten smakebit på løftet til Abraham om velsignelse til alle folkeslag (1. Mos 12:3).