JUDAS

JUDAS

Forsvar troen

Skrevet: 65-80 e.Kr.

Hensikt: Formane dem om å kjempe for troen i møte med vranglærere

Nøkkelvers: v. 3

Brevet er vanskelig å datere, men legges vanligvis til et sted mellom 65 og 80 e.Kr, bl.a. på grunn av likhetene med 2. Peter kapittel 2. En forskjell er at i 2. Peter 2 skal vranglærerne komme, mens de i Judas’ brev alt har kommet (v. 4). Det er også mulig at han distanserer seg litt i tid fra apostlene i v. 17, eller det kan bety at han selv ikke var en av apostlene. Forfatteren antas også å være en av brødrene til Jesus (og Jakob) (v. 1, Mark 6:3).

 

Mottagerne ser ut til å være jødekristne på grunn av mange GT-referanser og også referanser til jødiske skrifter som ikke er med i GT, og han holder seg også mer til den hebraiske versjon av GT enn til den greske som f.eks. Paulus bruker mest.

 

Han hadde egentlig tenkt å skrive om noe annet, men så ser han seg “tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert” (v. 3). Hensikten er altså å formane dem til å kjempe for troen i møte med vranglærere som misbruker nåden og fornekter Jesus (v. 4) (jf. 2. Pet 2:1, 19).

 

Judas siterer som sagt et par skrifter som ikke finnes i Det gamle testamente. Han kaller dem ikke “Skriften” og anser dem ikke på nivå med GT, men spesielt 1. Enok var en kjent bok som ble lest en del. Poenget hans er å relatere til leserne og vise at de falske lærerne blant dem er opprørske og driver seksuell umoral på samme måte som disse “store synderne” på gammeltestamentlig tid.

 

Judas fokuserer mest på livsstilen til de falske lærerne og lite på teologien. Det skal være veldig synlig i hvordan man lever om man er på rett kurs eller ikke. Han avslutter med å be dem:

  1. bygge seg selv opp i troen
  2. stadig be i Den hellige Ånd
  3. bli værende i Guds kjærlighet. Gud har makt til å bevare dem fra fall (v. 24), selv om de utfordres.

Eksempler fra GT: 2. Pet og Judas

Struktur:


v. 1-2     Hilsen

v. 3-16   Advarsel om ugudelige mennesker 

v. 17-23 Husk advarselen og oppbygg dere selv

v. 24-25 Avslutning